Eller, vi kanske ska kalla oss för politiker i stället?

I morse när jag låg och mediterade började jag fundera över om vi konstnärer borde ha ett eget val. Tanken handlade om hur samhället skulle kunna se ut om vi konstnärer blev folkvalda, som våra politiker. Hur skulle det se ut, hur skulle det fungera?

Konstnärens och konstens roll har omförhandlats och omdefinierats och gör det fortfarande. Dess syfte är inte längre enbart att vara vacker och inbjudande. Konsten sträcker sig genom alla discipliner och kanske har vi blivit som ett partipolitiskt obundet parti. Kanske skall jag börja kalla mig politiker i stället och inte konstnär. Kanske får jag då bättre pension, bättre anställningsavtal och kan efter mandatperioden avancera på olika politiska arenor. Representera mig själv i olika sammanhang där jag får ut mitt politiska (konstnärliga) budskap.

Så, tänk dig in att vi även skulle ha ett Konstnärsval för regional gestaltning (samtidigt som kommunalvalet). Vi yrkesverksamma konstnärer i Västra Götaland (Konst Partiet) tar fram en lista (en valberedning) på vilka vi tycker skall representera oss (arbeta med konstnärlig produktion i VGR) de kommande fyra åren (mandatperiod). Det kommer att finnas olika kategorier där olika konstnärer namnges. Det blir valsedlar med namn, konstnärer får möjlighet att presentera sitt konstnärsskap, vad de kan eller vill utveckla eller kommentera i regionen utifrån sin konstnärliga praktik. Det kan vara allt mellan ett gestaltande, till deltagande, driva frågor mm. Exakt det vi gör i dag med andra ord.

valsedl.jpg

Vi borde kunna ha 91 folkvalda konstnärer i VGR. Det är samma antal administratörer, kommunikatörer och projektledare som är anställda hos Kultur i Väst.

Man skulle även kunna ha ett antal tomma platser, där valberedningen tar fram förslag på utländska konstnärer under olika perioder, där man kan göra medborgarval via nätet. Man skulle självklart kunna välja konstnärer utanför regionen, som vill representera VGR Konst. 

Man kan ju leka med tanken, 
Anna Kristina Bergman