Hall of Fame - Art laboration festival

2 - 23 maj 2015 kommer Järnmalmsgatan på Ringön i Göteborg transformeras till en plats för Art laboration.

Platsen blir föremål för observation och ett undersökande som gestaltas och visas på plats. Mural, grafiti och platsspecifika verk kommer att verka tillsammans med Artist Recidence-konstnärer i det offentliga rummet på järnmalmsgatan och i Järnhallen. Festivalen är ett samarbete mellan medlemmar ur  Ringöns fastighetsägarförening och Göteborgs Stad Fastighetskontoret.