Konstnärer
Ruskig Ångest
Anna Kristina Bergman
Caspar Peteus

Ett svenskt estetiskt och visuellt engagemang som bottnar i viljan till överenskommelse. 

Medling, intuitiv, flexibilitet, forskande, genus, spontanitet, energi, affektion, kontemplation, eftertanke, djup, plikt, själ och kropp.